среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja ogrodzenie plastykowe na plot i bramkę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu do urzędu prócz szczególnych przypadków.

Stawianie plotki z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na to ani raportowania tego faktu do starostwa powiatowego oprócz wyjątkowych wypadków.

Balustrady z plastyku na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma sąsiadującymi działkami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń blisko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ploty z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę wykonania jego montażu i zaplanowany termin startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dodać oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych i o ile jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji plotki z PCV na plot i furtę ze sztachetek wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Budowę płotu wolno zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak zamierzane balustrady Winylowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet jest niekompatybilne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W sytuacji gdy proponowane plot plastikowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetmoże grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий